Liên hệMercedes Haxaco
Điện thoại: 0888.773.777 - Tất Thành 
Email: tatthanhauto@gmail.com 
Địa chỉ: 2008 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM